Stichting

Samen muziek maken

Samen muziek maken levert enorm veel energie en plezier op. Dat zien we iedere dag weer. Het is ons ideaal om dat voor nog veel meer mensen mogelijk te maken.

Vind jij dat ook belangrijk en wil je daar aan bijdragen?

Stichting ‘Muzyk foar elkenien’

Samen muziek maken levert enorm veel energie en plezier op. Dat zien we iedere dag weer. Het is ons ideaal om dat voor nog veel meer mensen mogelijk te maken.

Vind jij dat ook belangrijk en wil je daar aan bijdragen?
Dat kan op verschillende manieren: een financiële bijdrage, een legaat, specifieke financiering van een concert/project of een instrument dat je niet meer gebruikt.

Wij hebben de stichting ‘Muzyk foar elkenien’ (muziek voor iedereen) opgericht om iedereen de kans te geven om muziek te maken. Jouw donatie zorgt ervoor dat mensen die geen instrument, contributie of les kunnen betalen tóch mee kunnen doen.
Doneer en laat de muziek klinken!

Stichting Muzyk foar elkenien
KvK   81584741
RSIN 862146665
IBAN NL68RABO0370533399

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Visie
Iedereen heeft het talent om muziek te maken!

Missie
Stichting ‘Muzyk foar elkenien’ wil zoveel mogelijk mensen in staat stellen om actief samen muziek te (leren) maken en een nieuwe hobby te ontdekken.

Doelgroepen

Volwassenen die graag een muziekinstrument willen leren bespelen en samen muziek willen (leren) maken, maar zich dat niet kunnen veroorloven;

Kinderen die graag een muziekinstrument willen leren bespelen en samen muziek willen (leren) maken, maar waarvan de ouders zich dat niet kunnen veroorloven;

Muziekverenigingen of andere organisaties die een activiteit of project ontplooien om volwassenen en jeugd te enthousiasmeren voor het actief samen muziek maken.

Ambities

De komende vier jaar wil ‘Stichting Muzyk foar elkenien’ het volgende bereiken:

  • Naamsbekendheid verwerven onder potentiële donateurs en schenkers;
  • Acht nalatenschappen (benoeming in testament);
  • Acht legaten;
  • Naamsbekendheid verwerven om individuele personen en verenigingen te attenderen op de mogelijkheid van financiële ondersteuning;
  • Een netwerk van 250 donateurs opbouwen om vermogen te verwerven;
  • Een vermogen van € 100.000,- opbouwen om individuele personen en initiatieven te kunnen ondersteunen;
  • Jaarlijks tien volwassenen, tien kinderen en twee verenigingen/organisaties ondersteunen.

Bestuur
Het bestuur van ‘Stichting Muzyk foar elkenien’ bestaat uit:
Annewiep Bloem – voorzitter
Guus Pieksma – secretaris/penningmeester

Het bestuur vervult deze functies onbezoldigd.

 

 

 

Wij werken prettig samen met: Annemarie Smith - grafische vormgeving | Rink Louwes - Primetech Creative Agency | Jos van de Vijver - advocaat en mediator |
Piet Douma - fotografie | Sollie Muziek | CSL Digitaal Leeuwarden | Van der Glas | Murk van der Schaaf - filmmaker